Yoga kimler içindir?

Türkçe, Yoga

Yoga kimler içindir?

Yoga yaş, cinsiyet, vücut tipi, esneklik, kilo gözetmeden uygulanabilecek bir felsefe ve hareketler bütünüdür.

Yogada zorlama veya gelinmesi gereken bir hedef nokta yoktur. O, günlük hayatımızın içindedir ve her alanda uygulanabilmektedir. Yoga dünyada herkese iyi gelebilecek tek öğretidir. 

Özellikle;

  • Ağırlık kullanılan sporlar ile ilgilenenler (ağırlık ile kısalan kasların esneme ve yoga duruşları ile esnetilmesi yani uzatılması gerekmektedir)
  • Çocuklar (bedenleri ile iletişime geçme ve küçük yaşta farkındalık kazanmaları için yoga çok önemli bir araçtır)
  • Kurumsal hayatta çalışanlar (yaşadıkları yoğun stres ve gerginliklerden uzaklaşmak aynı zamanda bunların yol açabileceği hastalıklardan korunmak amaçlı yoga yapmalıdırlar)
  • Amacını bulmak isteyenler ancak nereden başlayacaklarını bilemeyenler (yoga odaklanma ve konsantrasyona yardımcı olmaktadır)
  • İçlerindeki stabiliteyi bulamayanlar – dengesiz bir ruh haline sahip kişiler (yoga kişiye huzurlu ve sakin bir düşünce şekli kazandırır)
  • Ne yaparsa yapsın her zaman bir şeyin yolunda gitmediğini hissedenler (yoga kişinin aradığı sorulara iç sesini dinlemesini öğreterek yardımcı olur)
  • Endişeli kişiler (yoga kişiye anda kalmayı öğreterek gelecek endişesinden kurtarır)
  • Pişmanlık çeken kişiler (yoga kişiye anda kalmayı öğreterek geçmişte yaşanmış olayları geçmişte bırakabilmesine yardımcı olur)
  • Hastalıklarla mücadele etmeye çalışanlar (kanserler, eklem ağrıları, baş ağrısı, kronik hastalıklar, gastrit, psikolojik hastalıklar, kireçlenme problemi yaşayanlar vb.) (yoga vücut ile zihnin ortak çalışmasını sağlar ve bu sayede vücut farkındalığı sağlanır)

Yoga nedir?

Türkçe, Yoga

Yoga nedir?

Yoga, Sanskritçe’de yuj kelime kökünden gelmektedir. Yuj “unite” yani “birlik” demektir. 

Evren ile olan birliğimizi temsil eder. Yoga evren ile olan bağlantımızı yeniden kurmamızı, içimize yönelmemizi, yüce varlığımızın sesini duymamızı sağlar.

Günlük hayatta da bir çok faydası vardır. Vücudu esnetir. Esneyen vücut ile birlikte zihin ve düşünceler de esner. Eklemlerde ve organlarda biriken sinir, pişmanlık, nefret çözülür yerini şefkat, merhamet ve hoşgörüye bırakır.

Fiziksel olarak yoga hareketlerini yapmak sağlıklı bir bedene ve zihne sahip olmamızı sağlar. Dengesiz olan ruh hali düzelir. Kilo vermesi gereken bünyeler kilo verirken kilo ihtiyacı olan bünyeler kilo alır. 

Kişi nefesinin farkına varır. Şükür hali insanı sarar ve kişi huzurlu bir yapıya dönüşür, istemediği alışkanlıklarından kurtulur. Hayata karşı direnmeyi bırakır ancak hayatta dirençli hale gelir. Kendi vücut sınırlarını keşfeder, değiştirebilecekleri için cesaret, değiştiremedikleri için sabır, bu ikisi arasındaki farkı idrak edebilmek için ise akla erişir.

How is it like having a toy-poodle pup?

Coconut the Toy-Poodle

Toy poodles are the cutest creatures of the world. They are playful, loyal, lovely, funny and looks adorable. However there are some facts that every person has to accept before adopting a dog.

IMG_7398

Image: Coconut the Toy-Poodle

First of all, all kind of pups needs too much attention and you can’t predict that they know or they are aware of something. Take yourself as a mum/dad to the small fluff. Toy-poodles are very clever, this means they love training. They are very good at focusing and they can understand lots. On the other hand, this leads to a problem of becoming a stubborn pup! They can learn quickly how to use you – and don’t forget that they are prone to bark a lot.

They have to be very well, meaning that you have to be persistent and spare your time to it. They can stay at home alone for long hours however, they want all your attention after you come home. If you are a person with a 9 to 5 job style, then think twice before adopting. Yes, they can wait for you from 9 until 5 but you have to be energetic for your dog after you arrive home, which is very difficult sometimes especially if you are working in a busy and stressful job.

They are jealous and are not very warm to strangers and new dogs. But after they get used to someone, they are very loyal and protective. Despite their small sizes, they can bark enough to scare other big dog breeds :D.

They don’t need too much exercise like big dog breeds, but of course, you have to take them to walk at least twice a day. This is also very important for potty training – they have to go to pee at least 3-4 times a day.

If you still want a pup after considering these facts, toy-poodles are the best breed that a person can own ❤

Yogic Nutrition

Nutrition

IMG_4158.jpg

 

Nutrition can become a huge concern for the people who are just stepping into the yoga world and new with this philosophy.

Being a vegetarian is a beginning in the yogic nutrition but it is not a must for the beginners. The most important fact in yogic nutrition is to eat with awareness and being conscious about what you consume and what you take into your body – your temple. In everyday life, finding packaged and processed food is very easy when it is compared to finding natural ones. This is where the problems start. What we get into our body is very important because when we take something into our mouths the teeth start digesting the food and saliva helps it. Then the food goes through our gullet and reaches the stomach. After it is digested in the stomach with the enzymes, they go to the intestines and absorbed by the tissue in the intestines. It goes into the cells with all its nutrition and energy. So, when we consume processed food, we consume a processed energy level which is not in harmony with our cells and our body. This turns out to be a problem in digestion and our health.

As I said before, we consume the food with its energy body (prana) and our cells use the nutrition and energy of the food. When we eat meat, we take all the energy of a dead animal (toxins, fear of death etc.). This leads us to consume death and not life, which can make us more aggressive and fearful. While consuming natural and fresh vegetables and fruits gives us life and positive energy.

I tried being a vegan, vegetarian and pescatarian. I do not fit into any of these at the moment because I don’t prefer consuming dairy but sometimes I consume fish in my diet. I don’t prefer to eat too much eggs, but I can’t say that I don’t eat any.

(Vegan: people who don’t consume any animal-based product including honey, leather, eggs and dairy.

Vegetarian: people who don’t eat meat, poultry or fish but consumes dairy and honey.

Pescatarian: people who eat in a vegetarian way but consuming fish and seafood.)

Nutrition is extremely important in a yogic lifestyle. Keep tuned for other nutrition tips!